Види відпусток та порядок їх оформлення

04 Жовтня

Право на щорічні відпустки регулюються Кодексом Законів  про працю  та Законом України “Про відпустки”. Відпустка надається всім без винятку працівникам, в тому числі сумісникам, які працюють на підприємствах всіх форм власності а також у ФОП за трудовим договором. Не надається відпустка особам, які виконують роботи за цивільно-правовим договором. Право на відпустку мають не тільки громадяни України, але й іноземці та особи без громадянства.

  1. Види відпусток.

Щорічні відпустки  поділяють на основну,додаткові, соціальні, навчальні, без збереження заробітної плати та ін.

Тривалість щорічної основної відпустки становить 24 календарні дні за відпрацьований рік, який обчислюється з дня укладення з працівником трудового договору. Для деяких категорій працівників законодавством України передбачена більша тривалість щорічної основної відпустки. Це зокрема в таких випадках: особам з інвалідністю I і II груп – 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи – 26 календарних днів, особам віком до вісімнадцяти років – 31 календарний день. Також щорічна основна відпустка може бути менша 24 календарних днів у тимчасових і сезонних працівників. Тривалість відпустки для них визначають пропорційно відпрацьованому часу.

Щорічні додаткові відпустки бувають за роботу із шкідливими і важкими умовами праціза особливий характер праці, додаткові відпустки окремим категоріям ветеранів війни.

Соціальними відпустками є відпустка у зв’язку із вагітністю і пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення 3-х річного віку, відпустка у зв’язку із  усиновленням дитини, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Навчальні відпустки бувають такими: відпустка у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах, відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах, відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням, творча відпустка.

Відпустки без збереження заробітної плати поділяються на відпустки, які надаються працівникові в обов’язковому порядку, та відпустки,  які надаються за  угодою  сторін.

2. Порядок оформлення.

Щорічна основна відпустка у перший рік роботи надається після 6 місяців безперервної роботи на підприємстві, за другий та наступні роки роботи надається у будь-який період відповідного робочого рокуза графіком відпусток.

Графік відпусток – це обов’язковий локальний нормативний акт підприємства, який визначає черговість надання оплачуваних відпусток у календарному році. Графік відпусток розробляється щороку на наступний календарний рік до 5 січня поточного року та затверджується керівником підприємства за погодженням із профспілкою чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (це може бути і представник трудового колективу обраний на зборах трудового колективу), і доводиться до відома всіх працівників. Під час складання графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

На роботодавця покладається обов’язок  повідомити  працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну. Письмовим повідомленням про дату початку відпустки може бути або окремо складений документ довільної форми, або підпис працівника про ознайомлення у наказі про надання відпустки, виданий роботодавцем за два тижні до початку відпустки.

Будь-який вид відпустки надається працівникові на підставі його заяви та наказу про надання відпустки. Слід звернути увагу, що виплата коштів за час оплачуваних відпусток повинна бути не менше як за три дні до початку відпустки.

Якщо роботодавець необґрунтовано відмовляє працівнику в наданні належної йому відпустки, наявне пряме порушення вимог законодавства про працю.

Схожі новини

Інформація про бенефіціарних власників та структуру власності: нові правила розкриття
11 Березня
Чому ваш трудовий контракт може бути недійсним
04 Жовтня
Види відпусток та порядок їх оформлення
04 Жовтня
Оформляємо працівника за сумісництвом
04 Жовтня
вул. Січових Cтрільців, 23, офіс 301
9:00-17:00