Юридичний супровід, кадри, бухоблік

Абонентське юридичне, кадрове і бухгалтерське обслуговування на підставі договору. Повний супровід, все в одному місці. Вартість від 2500 грн. на місяць.

Професійний юридичний супровід бізнесу з одночасним наданням послуг бухгалтера і кадровика – це вигідне комплексне рішення для Вашого бізнесу. Абонентське обслуговування забезпечує нормальне щоденне функціонування бізнесу, створення документів господарської діяльності, виконання дій у складі бізнес процесів фірми, таких як укладення договору, виставлення рахунків, сплата рахунків і платежів та інших. Ця послуга закриває потребу у людині, яка візьме на себе вирішення паперових справ бізнесу зі знанням діла за помірну оплату, працівника чи працівників, які будуть виконувати функцію бухгалтера, юриста, кадровика. Уклавши партнерство з нами, Вам не потрібно обладнувати робоче місце у своєму офісі, оплачувати зарплату найманому працівнику, навчати його і контролювати. Крім того, важко знайти такого кваліфікованого працівника і дорого його утримувати.

Послуга включає в себе дії, що потребують високої кваліфікації, спеціальних знань та професійних навичок:

Консультації з питань законодавства про працю, господарського, корпоративного, податкового права, що стосуються вашої діяльності;

аналіз юридичної документації та первинних документів господарських операцій;

– Підготовка проектів внутрішніх документів власника та керівника фірми;

– Підготовка проектів документів кадрового обліку : накази, трудові договори, штатні розписи, графік відпусток, таблиця обліку робочого часу;

– Розрахунок податків (зборів, внесків), що сплачуються відповідно до законодавства;

– Складання і подача обов’язкової щомісячної, квартальної, річної звітності ;

– формування та виставлення рахунків на оплату товарів та послуг, підготовка проектів актів приймання-передачі , видаткових накладних ;

– Підготовка проектів платіжних документів для сплати податків, виплати заробітної плати працівникам та оплати рахунків постачальників товарів та послуг;

– Складання та експертиза договорів доставки товарів, купівлі-продажу, оренди, договорів підряду на виконання робіт чи надання послуг;

Допоміжний порядок прийому та/або залучення працівників , у тому числі перевірка правильності написання заяви, консультація щодо підстави завільнення, запис у трудову книжку, рекомендації щодо формування особової справи, подання повідомлення про прийняття на роботу, проведення розрахунку за залученням;

– Інші послуги, що виходять зі специфіки Вашого бізнесу .

вул. Січових Cтрільців, 23, офіс 301
9:00-17:00