Інформація про бенефіціарних власників та структуру власності: нові правила розкриття

11 Березня

6 грудня 2019 року Верховна рада України прийняла Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набере чинності 28 квітня 2020 року.

Для бізнесу це означатиме:

1. Обов’язок юридичних осіб розкривати інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності при державній реєстрації створення юридичної особи та при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

Кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи. Найбільш поширеною ознакою, яка визначає здійснення вирішального впливу на діяльність юридичної особи є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25% статутного капіталу або прав голосу юридичної особи.

У разі відсутності кінцевого бенефіціара повинна бути внесена причина його відсутності.

2. Закон передбачає додатковий перелік документів, який повинен подаватися державному реєстратору при створенні юридичної особи або внесення змін до відомостей про юридичну особу, а саме:

– структуру власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

– витяг, виписку або інший документ з торгового, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні його місцезнаходження – у разі, якщо засновником юридичної особи в Україні є юридична особа зареєстрована в іншій країні. 

– нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи – для іноземної особи або українців у яких паспорт оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

3. Юридичні особи зобов’язані будуть щорічно, протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника. Для цього необхідно буде подавати документи державному реєстратору.

4. Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її і повідомляти державному реєстратору про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення шляхом подання відповідних документів.

Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, то юридичні особи все ж зобов’язані повідомляти про відсутність таких змін державного реєстратора.

5. У разі виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у раніше наданій державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридична особа не пізніше 3 робочих днів з дня їх виявлення повторно подає документи державному реєстратору.

6. Юридичні особи, які зареєстровані до 28 квітня 2020 року, зобов’язані будуть подати державному реєстратору інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності протягом 3 місяців з дня затвердження відповідним державним органом форми та змісту структури власності.

Допоки форма та зміст структури власності компанії не затвердженні така інформація державному реєстратору не подається.

7. За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника  передбачено накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це від 17 000 до 51 000 грн.

Схожі новини

Інформація про бенефіціарних власників та структуру власності: нові правила розкриття
11 Березня
Чому ваш трудовий контракт може бути недійсним
04 Жовтня
Види відпусток та порядок їх оформлення
04 Жовтня
Оформляємо працівника за сумісництвом
04 Жовтня
вул. Січових Cтрільців, 23, офіс 301
9:00-17:00