Статут ТОВ по-новому

02 Жовтня

Основним установчим документом на підставі якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю є Статут. Вимоги до статуту ТОВ регулюються ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – Закон про ТОВ).

В даній статті ми постараємося вказати на основні моменти на які необхідно звернути увагу при розробленні Статуту ТОВ.

Сам Закон про Товариства містить всього чотири основні пункти відомостей, які повинні вказуватися у Статуті (ч. 5 ст.11 Закону про ТОВ), а саме:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

4) облік часток товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – облікова система часток).

В той же час Закон містить положення про те, що Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Здавалося б усе, що необхідно вказати у Статуті уже перелічено. Але це не так. Закон про ТОВ містить безліч особливостей, що стосується положень Статуту.

Зокрема, у Статуті учасники можуть на власний розсуд: визначити строк протягом якого учасникам необхідно внести свої вклади до статутного капіталу; визначити коло осіб, які є посадовими особами ТОВ; встановити особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами Товариства на вчинення значних правочинів та визначити, які саме правочини будуть вважатися значними; встановити іншу кількість голосів учасників (але не менше, ніж більшість голосів), необхідну для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, але окрім рішень, які відповідно до закону приймаються лише одностайно; визначити розмір часток учасників додатково у відсотках; встановити переважне право певних учасників вносити додаткові вклади  і визначити які саме учасники його матимуть або ж виключити етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками, які мають таке переважне право; встановити додаткові випадки, ніж ті, що передбачені Законом скликання загальних зборів учасників та інше.

Даний перелік не є вичерпним і законом про ТОВ передбачено й інші положення, які можуть викладатися в Статуті на власний розсуд учасників Товариства. Більше того, учасники Товариства вправі самостійно внести ті Положення, які на їх думку будуть важливими саме для їх специфіки діяльності.

Таким чином, із врахуванням вимог закону про ТОВ, самий мінімум, який на наш розсуд варто вказувати у Статуті є:

– повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

– склад учасників Товариства – за бажанням учасників можна вказати перелік всіх учасників та їх особисті дані;

– розмір статутного капіталу та визначити розмірів часток учасників – за бажанням учасників;

– порядок формування майна Товариства;

– порядок розподілу прибутків та збитків;

– умови реорганізації та ліквідації Товариства;

– органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

– порядок вступу до товариства та виходу з нього.

– облік часток товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – облікова система часток).

Необхідно також зазначити, якщо до Статуту Товариства не будуть внесенні положення, які законом дозволено вносити за бажанням учасників або їх не було змінено, то за загальним правилом, діятимуть норми Закону про ТОВ, яких необхідно буде дотримуватися.

Для того, щоб вберегти себе від проблем, варто скористатися послугами кваліфікованих юристів, які допоможуть Вам і вашим партнерам розробити Статут, який стане гарантією безпеки Вашого бізнесу та дозволить максимально захистити Ваші права, як учасника Товариства.

Є ідея? То варто стартувати. Ми допоможемо! Наша компанія надає юридичні послуги з реєстрації юридичної особи. Співпраця з нами – це відмінних результат і задоволення. Ви можете отримати професійну консультацію юриста в спеціалізованій компанії вже зараз. Зателефонуйте нам – 066-6595949.

Запис на консультацію юриста за телефоном 066-6595949

Схожі новини

Інформація про бенефіціарних власників та структуру власності: нові правила розкриття
11 Березня
Чому ваш трудовий контракт може бути недійсним
04 Жовтня
Види відпусток та порядок їх оформлення
04 Жовтня
Оформляємо працівника за сумісництвом
04 Жовтня
вул. Січових Cтрільців, 23, офіс 301
9:00-17:00