Статут ТОВ по-новому

02 Жовтня

Основним установчим документом на підставі якого діє Товариство є Статут. Із вступом в дію ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – Закон про ТОВ) виникає безліч запитань до положень Статуту Товариства, які повинні в ньому міститися. І якщо уже діючі ТОВ мають один рік, щоб привести свої Статути у відповідність до нового закону, то що робити тим, хто бажає зареєструвати ТОВ, але не знає, які положення вказувати у Статуті.  В даній статті ми постараємося вказати на основні моменти на які необхідно звернути увагу при розробленні Статуту ТОВ.

Сам Закон про Товариства містить всього три основні пункти відомостей, які повинні вказуватися у Статуті обов’язково (ч. 5 ст.11 Закону про ТОВ), а саме:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

В той же час Закон містить положення про те, що Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Варто зауважити, що деякі положення Господарського та Цивільного кодексів України, що стосуються установчих документів Товариств досі залишаються чинними. А це означає, що повинні бути враховані при розробці Статуту ТОВ.

Господарський і Цивільний кодекс України визначають наступні положення, які повинні містити Статут: вид товариства та його найменування, предмет і цілі (мета) його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів управління товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови реорганізації та ліквідації Товариства.

Здавалося б усе, що необхідно вказати у Статуті уже перелічено. Але це не так. Закон про ТОВ містить безліч особливостей, що стосується положень Статуту.

Зокрема, у Статуті учасники можуть на власний розсуд: визначити строк протягом якого учасникам необхідно внести свої вклади до статутного капіталу; визначити коло осіб, які є посадовими особами ТОВ; встановити особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами Товариства на вчинення значних правочинів та визначити, які саме правочини будуть вважатися значними; встановити іншу кількість голосів учасників (але не менше, ніж більшість голосів), необхідну для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, але окрім рішень, які відповідно до закону приймаються лише одностайно; визначити розмір часток учасників додатково у відсотках; встановити переважне право певних учасників вносити додаткові вклади  і визначити які саме учасники його матимуть або ж виключити етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками, які мають таке переважне право; встановити додаткові випадки, ніж ті, що передбачені Законом скликання загальних зборів учасників та інше.

Даний перелік не є вичерпним і законом про ТОВ передбачено й інші положення, які можуть викладатися в Статуті на власний розсуд учасників Товариства. Більше того, учасники Товариства вправі самостійно внести ті Положення, які на їх думку будуть важливими саме для їх специфіки діяльності.

Таким чином, до мінімуму інформації, яку необхідно вказувати у Статуті можна віднести: 

– повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

– предмет і мета діяльності Товариства;

– склад засновників та учасників Товариства;

– порядок формування майна Товариства;

– порядок розподілу прибутків та збитків;

– умови реорганізації та ліквідації Товариства;

– органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

– порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Необхідно також зазначити, якщо до Статуту Товариства не будуть внесенні положення, які законом дозволено вносити за бажанням учасників або їх не було змінено, то за загальним правилом, діятимуть норми Закону про ТОВ, яких необхідно буде дотримуватися.

Для того, щоб вберегти себе від проблем, варто скористатися послугами кваліфікованих юристів, які допоможуть Вам і вашим партнерам розробити Статут, який стане гарантією безпеки Вашого бізнесу та дозволить максимально захистити Ваші права, як учасника Товариства.

Схожі новини

Інформація про бенефіціарних власників та структуру власності: нові правила розкриття
11 Березня
Чому ваш трудовий контракт може бути недійсним
04 Жовтня
Види відпусток та порядок їх оформлення
04 Жовтня
Оформляємо працівника за сумісництвом
04 Жовтня
вул. Січових Cтрільців, 23, офіс 401
9:00-17:00