Переваги отримання Свідоцтва на знак для товарів і послуг

04 Жовтня

Відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право на використання знака, а також право дозволяти і право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак.

               Власник, який отримав свідоцтво на знак для товарів і послуг від Укрпатенту має наступні права:

1) використовувати знак шляхом нанесення його на будь-який товар, упаковку, вивіску, бирку, зберігати товар із зазначеним нанесенням, пропонувати його для продажу, застосовувати його в діловій документації, рекламувати в мережі Інтернет та в інших джерелах інформації, продавати товар, надавати послуги під даним знаком.

2) забороняти третім особам використання зареєстрованого знака або схожого з ним до ступеня змішання позначень, у разі порушення прав звертатися до судових та правоохоронних органів за захистом, вимагати стягнення збитків від порушників, компенсацію матеріальної та моральної шкоди.

3) подати заявку на міжнародну реєстрацію на базі національної реєстрації за процедурою Мадридської угоди та зареєструвати торгову марку в зарубіжних країнах.

4) повністю або частково передати права на даний об’єкт інтелектуальної власності іншим особам шляхом видачі ліцензії на використання, укладення договорів комерційної концесії та ін.

          Передача виключних прав на об’єкт інтелектуальної власності, інакше кажучи продаж торгової марки є вигідним, оскільки власник отримує грошову виплату. Проте, правонаступник при цьому отримує всі права на законне володіння інтелектуальною власністю.

      Також поширеною формою передачі прав на торгову марку є укладання ліцензійного договору. Власник торгової марки має право видати будь-якій особі дозвіл на використання своєї інтелектуальної власності. Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва, а також власник свідоцтва має право здійснювати контроль за використанням цієї умови.

            Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами. За публікацію відомостей про передачу права власності на знак і видачу ліцензії на знак сплачують відповідні державні збори.

          Отже, реєстрація торгових марок важлива та необхідна процедура для власників бізнесу. Свідоцтво на знак для товарів і послуг дає можливість власнику ідентифікувати свій товар або послуги від однорідних, які надаються іншими суб’єктами господарювання, надає право забороняти іншим фізичним та юридичним особам використовувати зазначений знак без згоди власника, а також отримати комерційну вигоду від продажу або передачі  в користування торгової марки.

Схожі новини

Інформація про бенефіціарних власників та структуру власності: нові правила розкриття
11 Березня
Чому ваш трудовий контракт може бути недійсним
04 Жовтня
Види відпусток та порядок їх оформлення
04 Жовтня
Оформляємо працівника за сумісництвом
04 Жовтня
вул. Січових Cтрільців, 23, офіс 301
9:00-17:00