Патент як спосіб захисту інтелектуальної власності

04 Жовтня

1. Що таке “інтелектуальна власність”?

Поняття “інтелектуальна власність” виникло в процесі тривалої практики  закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у різних сферах життя. Інтелектуальна діяльність – це творча діяльність людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю. Умовно творчу діяльність можна поділити на  художню і технічну. Результатом художньої творчості є літературні і художні твори, які використовуються в гуманітарній сфері. Результатом технічної творчості – винаходи, корисні моделі, торговельні марки, комерційні таємниці тощо. Результати технічної творчості застосовуються переважно у сфері виробництва товарів і надання послуг. Вони сприяють підвищенню технічного рівня суспільного виробництва, забезпечують конкурентоспроможність вироблених товарів і послуг. Результати технічної творчості часто називають об’єктами права промислової власності.

2. Винахід (корисна модель)

Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Для того щоб підвищити ефективність господарської діяльності, розширити свої можливості в умовах жорсткої ринкової конкуренції підприємствам не обійтись без запровадження нових перспективних ідей та розробок. Нові технічні рішення, розробки, ідеї потребують захисту від неправомірного використання іншими людьми.

Для кожного об’єкта інтелектуальної власності існують свої критерії охороноспроможності, що визначені законодавством України.

Основним способом охорони  є видача автору або іншому суб’єкту права об’єкта інтелектуальної власності охоронного документа: патенту чи свідоцтва. 
Патент – це техніко-юридичний документ, виданий заявнику на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, що відповідає умовам патентоспроможності і підтвер­джує авторство, пріоритет і право власності на зазначені об’єкти.

3. Порядок отримання патенту.

Для оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки необхідно подати відповідним чином оформлену заявку в Укрпатент, державний орган, який видає патенти, свідоцтва. Патент на винахід видається на 20 років, патент на корисну модель на 10 років. За подачу заявки, проведення експертизи та отримання патенту сплачується державний збір в розмірі та в порядку визначеному чинним законодавством. Окрім, того за підтримання чинності патенту протягом всього терміну дії патенту потрібно  сплачувати державні збори.

Перед поданням заявки на винахід (корисну модель), промисловий зразок в Укрпатент потрібно здійснити ряд підготовчих заходів для того, щоб технічне рішення яке міститься в заявці відповідало технічним та юридичним умовам. Перш за все за допомогою тематичного патентного пошуку виявляють об’єкти промислової власності, що стосуються досліджуваного питання. Залежно від тематики та виду об’єктів промислової власності, за допомогою елементів інформаційно-пошукової мови,  індексів рубрик Міжнародної патентної класифікації, визначається пошукова сфера стосовно патентного фонду. Також здійснюється пошук аналогів і прототипів, для чого виконується спочатку аналіз технічного рішення. Аналоги – об’єкти того самого призначення, що й об’єкт патентного дослідження, подібні за технічною сутністю і за результатом, що досягається при їхньому використанні. Прототип – найбільш близький до винаходу аналог за технічною сутністю і результатом, що досягається при його використанні. Під час проведення патентних досліджень використовується широке коло джерел патентної науково-технічної інформації.

  1. Переваги власника патенту на винахід (корисну модель)

Патентування винаходу (корисної моделі) не є обов’язковою процедурою. Однак щоб захиститися від несанкціонованого використання цього об’єкта третіми особами потрібно отримати документ, що підтверджує наявність виключних прав власника винаходу (корисної моделі).

Будь-яке використання цього об’єкта без дозволу власника є незаконним і тягне відповідальність відповідно до законодавства України.

Права на винахід (корисну модель) можуть бути предметом продажу, а також надання в тимчасове користування. На підставі укладання договорів про передачу прав або про видачу ліцензії на використання власник виключних прав може одержати істотну матеріальну вигоду.

Схожі новини

Інформація про бенефіціарних власників та структуру власності: нові правила розкриття
11 Березня
Чому ваш трудовий контракт може бути недійсним
04 Жовтня
Види відпусток та порядок їх оформлення
04 Жовтня
Оформляємо працівника за сумісництвом
04 Жовтня
вул. Січових Cтрільців, 23, офіс 301
9:00-17:00